První kroky čarodějky

První kroky čarodějky, E-Book cover pro @cesta_magie
digitální ilustrace – Procreate
2|2021

V ilustraci pro E-book cover jsem se snažila vystihnout vše co mě učení magie
a objevování těchto světů v dospívání bavilo a pořád okouzluje. Bylo to to tajemné světlo, barvy, příroda, elementy a knihy, které mě jako paprsek co osvětluje „kouzelnický klobouk“ (symbol vědění) na ilustraci nabíjel všemi těmi vědomostmi a ty jsem mohla využívat ve své čarodějné praxi, které se věnuji už od dětství. Zároveň jsem naschvál vynechala jeden „chybějící element“, který značí to, že nikdy nemůžeme vědět vše a proto bychom ho měli hledat dál a neustále se učit z vlastních zkušeností i chyb. Tím se dobarvují okolní elementy do všech odstínů, které se v moji hravě poskládali v tuhle obálku na druhé vydání tohoto e-booku.

https://linktr.ee/cestamagie
https://www.cestamagie.cz/