Vapo girl

digitální ilustrace Adobe Photoshop„Vapo girl“ 2016 “Vaporizovaní bylin, nejchuťnější jemáta peprná  U máty je nejlepší teplota vaporizace cca 130°C.”

ŽE BY JARO

digitální ilustrace / wacom tablet, Photoshop 2012 „Osobnost se vyvíjí v průběhu života z těžko znatelných nebo i neznatelných zárodečných…