Kaple Libechov

Asstma + VJ AdeAnejde – tagtool
Kaple Liběchov www.kaplelibechov.cz

20.-22. 8. 2011

Liběchov: Ve dnech 20.-22. 8. 2011 (od soboty do pondělí) proběhne v Liběchově na Mělnicku neformální setkání hudebníků, umělců, místních obyvatel a příznivců sakrálních památek a barokní krajiny. Během tří dnů se bude pracovat a tvořit v objektu zádušní barokní kaple sv. Ducha i jejím okolí. Kromě večerních konzertů a divadelních představení budou součástí akce i světelné instalace, umělecké performance a přednášky vztahující se k místu a historii objektu.