ŽENY ZA PULTEM

Epizoda první:

Pravidelný gendrově nevyrovnaný večírek ve vršovickém podzemí
volně inspirovaný televizním eposem Ladislava Dietla o ženách za pultem.
Jeho cílem je představit aktivní DJky, performerky, VJky.
http://www.facebook.com/ZENYZAPULTEM